Velkommen til ØBK's offisielle hjemmeside for
ØSTFOLDTOUREN 2019/20
ØBK - Stiftet 28. mai 1974

Barometerpoeng


Det deles ut 60 poeng for å delta i 6 delturneringer, 50 poeng til de som deltar i 5 delturneringer, 0 (null) til de som deltar i 6 eller færre.
Bonuspoengene legges til så snart de er opptjent, dvs tidligst etter ØT5.

Barometerskalaen gjengis nedenfor, og står også lengst til høyre i tabellene som viser stillingen på hhv. dame- og herrebarometeret. Disse finnes igjen via linkene lenger opp på denne siden.
Plass   Barometerpoeng
1   120
2 105
3 97
4 92
5   87
6   82
7 78
8 74
9 70
10   66
11   62
12 59
13 56
14 53
15   50
16   47
17 44
18 41
19 37
20   36
21   35
22 34
23 33
24 32
25   31
26   30
27 29
28 28
29 27
30   26
31   25
32 24
33 23
34 22
35   21
36   20
37 19
38 18
39 17
40   16
41   15
42 14
43 13
44 12
45   11
46   10
47 9
48 8
49 7
50   6
51   5
52 4
53 3
54 2
+55   1