REGELVERK 2019-2020
 
Velkommen til ØBK's offisielle hjemmeside for
ØSTFOLDTOUREN 2019/20
ØBK - Stiftet 28. mai 1974

1 Det konkurreres i 3 klasser: Dame, Herre og Junior (Ikke finalespill for Jr.)
2 I alle delturneringer spilles det 6 serier Europeisk.
3 Delturneringene har fra 2015-16 eget finalespill.
For disse finalene gjelder:
Premiene deles ut etter plassering i innledende spill.
Til finale spill går de hhv. 4 beste herrene og 2 beste damene.
Finalen består av 1 serie europeisk spillestil, og spilles umiddelbart etter delturneringens siste pulje.
Det oljes ikke!
Det spilles om hhv. 4, 3, 2 og 1 (herreklassen) og 2 og 1 (dameklassen) ekstra barometerpoeng.
4 Maks 2 aktive starter i banken til enhver tid
5 Dersom en ny spiller som ikke har spilt på lenge deltar - vil snittet som vedkommende har ved delturneringens start brukes som basis for tildelt handicap (dersom vedkommende har spilt mer enn 20 serier. Dersom ikke har arrangør mulighet til og angi basis for handicap).
6 Oppnådd plassering inkl hcp i delturnering gir x-antall poeng (Se egen link, Poengskala).
OBS! Man tildeles 60 bonuspoeng hvis man har deltatt i 6 delturneringer.
OBS! Man tildeles 50 bonuspoeng hvis man har deltatt i 5 delturneringer.
7 Det kreves minst 1 start i hver hall for å kvalifisere seg til finalespillet.
8 De 16 herrene og 8 damene med flest poeng går til finalespill. OBS! Pkt. 7 MÅ oppfylles.
Hvis færre spillere enn hhv. 16 og 8 er kvalifisert, så går 8 og/eller 4 spillere til finalespill.
9 Ved poenglikhet rangeres spillerne etter følgende kriterier:
a) Beste plassering i delturnering, deretter nest beste plassering i delturnering osv .
Ved fortsatt likhet, så rangeres spillerne etter:
b) Plassering i Østfoldtouren 8, deretter plassering i Østfoldtouren 7 osv.
10 Finaleoppsett og format skal vurderes senere